Giờ làm việc

T2 - T7 8h30 - 18h00

Liên hệ

 

Học lập trình Flutter

Hướng dẫn tích hợp Firebase vào project Flutter để làm các chức năng: đăng ký - đăng nhập, xử lý dữ liệu (Realtime Database)
read more
Đếm ngày yêu - Been Love Memory là 1 project cá nhân khá thành công của mình với gần 500k lượt tải app trên kho ứng dụng Android - CH Play.
read more
Hướng dẫn chi tiết từ việc cài đặt môi trường đến chạy ứng dụng Flutter đầu tiên trên cả hai hệ điều hành Android và iOS.
read more
StreamBuilder trong Flutter là một widget quan trọng và mạnh mẽ dùng để lắng nghe sự kiện hoặc thay đổi trên một Stream và tự động cập nhật giao diện người dùng mỗi khi có sự kiện mới xảy ra.
read more
BLOC Pattern là một mô hình kiến trúc phổ biến trong Flutter giúp tách biệt logic và quản lý trạng thái của ứng dụng. Bằng cách sử dụng BLOC Pattern, chúng ta có thể xây dựng các ứng dụng phức tạp một cách dễ dàng, giữ cho mã nguồn gọn gàng và dễ bảo trì.
read more
AppLocalizations trong Flutter giúp ứng dụng hỗ trợ nhiều ngôn ngữ khác nhau, giúp tăng tính toàn cầu và thu hút người dùng từ các quốc gia và khu vực khác nhau.
read more

Gọi ngay