Giờ làm việc

T2 - T7 8h30 - 18h00

Liên hệ

 

Lập trình Java Web 2024 – Hưỡng dẫn sử dụng RabbitMQ với Spring Boot

Giới Thiệu

Trong thế giới phát triển ứng dụng web, việc xây dựng hệ thống có khả năng xử lý các tác vụ bất đồng bộ là một yếu tố quan trọng. RabbitMQ, một hệ thống truyền tin nhắn giữa các thành phần ứng dụng, là một giải pháp phổ biến được sử dụng để giải quyết vấn đề này. Kết hợp với Spring Boot, một framework Java phổ biến, chúng ta có thể tạo ra các ứng dụng web mạnh mẽ với khả năng xử lý tin nhắn linh hoạt.

Video hướng dẫn,

Chuẩn Bị Môi Trường

Đầu tiên, chúng ta cần cài đặt RabbitMQ và thiết lập một ứng dụng Spring Boot. Sau đó, chúng ta sẽ tích hợp RabbitMQ vào ứng dụng Spring Boot của mình.

1. Cài Đặt RabbitMQ:

2. Tạo Ứng Dụng Spring Boot:

 • Sử dụng Spring Initializer để tạo ứng dụng Spring Boot mới với các dependencies cần thiết.

Tích Hợp RabbitMQ vào Spring Boot

Chúng ta sẽ thực hiện các bước sau để tích hợp RabbitMQ vào ứng dụng Spring Boot.

1. Thêm Dependency:

 • Mở file pom.xml và thêm dependency cho RabbitMQ.
  <dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-amqp</artifactId>
  </dependency>

2. Cấu Hình RabbitMQ:

 • Trong file application.properties, cung cấp thông tin cấu hình cho RabbitMQ.
  spring.rabbitmq.host=localhost
  spring.rabbitmq.port=5672
  spring.rabbitmq.username=guest
  spring.rabbitmq.password=guest

3. Viết Mã Xử Lý Tin Nhắn:

 • Tạo một service để gửi và nhận tin nhắn từ RabbitMQ.
  @Service
  public class RabbitMQService {

    @Autowired
    private RabbitTemplate rabbitTemplate;

    @Value("${rabbitmq.exchange}")
    private String exchange;

    @Value("${rabbitmq.routingkey}")
    private String routingKey;

    public void sendMessage(String message) {
      rabbitTemplate.convertAndSend(exchange, routingKey, message);
    }

    @RabbitListener(queues = "${rabbitmq.queue}")
    public void receiveMessage(String message) {
      System.out.println("Received Message: " + message);
    }
  }

4. Thực Hiện Demo:

 • Viết một controller để gửi và nhận tin nhắn.
  @RestController
  public class RabbitMQController {

    @Autowired
    private RabbitMQService rabbitMQService;

    @GetMapping("/send/{message}")
    public String sendMessage(@PathVariable String message) {
      rabbitMQService.sendMessage(message);
      return "Message Sent: " + message;
    }
  }

Kiểm Thử Ứng Dụng

 1. Khởi động RabbitMQ server.
 2. Chạy ứng dụng Spring Boot.
 3. Sử dụng trình duyệt hoặc các công cụ kiểm thử API để gửi tin nhắn đến /send/{message}.
 4. Kiểm tra log ứng dụng để xem tin nhắn đã được nhận.

Kết Luận

Với việc tích hợp RabbitMQ vào ứng dụng Spring Boot, chúng ta đã tạo ra một hệ thống có khả năng xử lý các tác vụ bất đồng bộ một cách hiệu quả. Sự kết hợp giữa Spring Boot và RabbitMQ mang lại sự linh hoạt và khả năng mở rộng cho ứng dụng web của bạn.

Code mẫu trong bài giảng: https://gitlab.com/demo561551/rabbitmq

Liên hệ

Để được tư vấn lộ trình học chuẩn để học lấy nền tảng lập trình cơ bản / chuyển ngành / lên mức Lập trình viên chuyên nghiệp, đừng ngại inbox page fb.com/CodeFresherVN để Admin tư vấn lộ trình học với thời gian và chi phí phù hợp nhất cho bạn nhé!

Địa chỉ: Trung tâm CodeFresher – Tầng 5 tòa nhà Diamond Flower – số 1 Hoàng Đạo Thúy, Thanh Xuân, Hà Nội – SĐT: 081.318.8668

Comments are closed.

Gọi ngay