Giờ làm việc

T2 - T7 8h30 - 18h00

Liên hệ

 

Tuyển dụng

Thư ngỏ hợp tác doanh nghiệp đầu tư phát triển mở rộng CodeFresher giai đoạn 2022 - 2025
read more
Do nhu cầu mở rộng mảng Outsource và lập trình phần mềm, CodeFresher cần tuyển dụng vị trí lập trình viên Flutter từ 1 năm kinh nghiệm.
read more
Do nhu cầu mở rộng mảng Outsource phần mềm, CodeFresher cần tuyển dụng 03 vị trí Intern / Fresher lập trình Flutter.
read more
Tuyển dụng 2022 - Giảng viên / Trợ giảng lập trình Android, Flutter, React Native (Part time)
read more
Do nhu cầu mở rộng, #CodeFresher tuyển dụng trợ giảng / giáo viên dạy lập trình full-time: Android, Java Core, Java Web, React Native, Flutter, ReactJS, NodeJS.
read more
Tuyển dụng Giảng viên lập trình (part-time) giảng dạy các khoá học lập trình tại Trung tâm CodeFresher gồm Android, iOS, React Native, Flutter, Java web
read more
Tuyển dụng 10 vị trí CTV sale khoá học part time (Có lương cứng 1.500.000đ - 2.000.000đ + % Sale)
read more
Thư ngỏ hợp tác doanh nghiệp về cung cấp nguồn nhân lực lập trình viên được đào tạo từ trung tâm CodeFresher VN
read more
Trung tâm / Công ty CodeFresher VN cần tuyển 02 vị trí Tư vấn tuyển sinh & vận hành khoá học part-time: lương cứng 3.000.000đ - 4.000.000đ + % doanh số khoá học.
read more
Thực tập Android, iOS K5 – Đầu tháng 8 tham gia Lớp Thực tập Android, iOS tại TT CodeFresher Hà Nội thôi bạn ơi!
read more

Gọi ngay