Giờ làm việc

T2 - T7 8h30 - 18h00

Liên hệ

 

Seri Tự học lập trình Web PHP – B4 – Xây dựng và kết nối CSDL MySQL

Xây dựng và kết nối CSDL MySQL trong lập trình web PHP

Trong các phần trước của Seri Tự học lập trình web PHP, chúng ta đã tìm hiểu và thực hành lập trình web Front-End (HTML, CSS, JavaScript) và một phần trong lập trình web Back-End (lập trình PHP). Nội dung bài này sẽ tiếp nối về phần lập trình web Back-End, cụ thể là tìm hiểu, xây dựng và kết nối CSDL (Cơ sở dữ liệu) MySQL khi lập trình chức năng website PHP.

CSDL MySQL trong lập trình web PHP

Lập trình web nói chung hay lập trình web PHP nói riêng đều cần một phần quản lý CSDL, cho phép lưu trữ và truy xuất, tương tác với CSDL để xử lý chức năng website. Phần này gọi là Hệ quản trị CSDL. Trong các hệ quản trị CSDL thì MySQL thường được dùng khi lập trình web PHP. Nhưng web PHP có bắt buộc phải dùng hệ quản trị CSDL MySQL không? Câu trả lời là không – web PHP có thể sử dụng bất kỳ hệ quản trị CSDL khác MySQL như SQLServer, PostgreSQL, NoSQL v.v. Chỉ là MySQL thường được ưa chuộng dùng hơn khi lập trình web PHP mà thôi.

Một số đặc điểm của hệ quản trị CSDL MySQL mà bạn có thể tham khảo thêm

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu được sử dụng để phát triển các website hoặc phần mềm nền tảng web (web-based software applications).
MySQL được sử dụng cho cả nền tảng web nhỏ và lớn.
MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS).
MySQL nhanh chóng, đáng tin cậy, và linh hoạt và dễ sử dụng.
MySQL hỗ trợ SQL chuẩn (Ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc).
MySQL là miễn phí để tải về và sử dụng.
MySQL được phát triển bởi Michael Widenius và David Axmark vào năm 1994.
MySQL hiện được phát triển, phân phối và hỗ trợ bởi Tập đoàn Oracle.

Thực hành xây dựng và kết nối, tương tác với CSDL MySQL khi lập trình web PHP

Khi website xử lý chức năng, có thể sẽ cần truy vấn CSDL để lấy thông tin (ví dụ lấy và hiển thị thông tin của 100 học sinh đầu tiên đỗ vào trường đại học nào đó) hoặc tương tác với CSDL để cập nhật dữ liệu (ví dụ cập nhật thay đổi giá của một số mặt hàng trong website bán sản phẩm; hay xoá sản phẩm đã không còn được tiêu thụ nữa). Các tác vụ tương tác với CSDL này thường gọi là CRUD (Create (Tạo), Read (Đọc), Update (Cập nhật), Delete (Xoá)). Nếu bạn học lập trình web PHP với CSDL MySQL thì có thể chia các phần học ra như sau:

– Cách xây dựng CSDL MySQL, tạo cấu trúc bảng (Table) lưu trữ dữ liệu

– Cách kết nối để truy vấn CSDL MySQL trong khi lập trình chức năng web PHP

– Cách sử dụng các câu lệnh SQL trong CSDL MySQL để thực hiện các tác vụ CRUD

– Cách kích hoạt câu lệnh SQL bằng code PHP để truy vấn, tương tác CSDL MySQL để thực hiện các tác vụ CRUD

Để tự học xây dựng CSDL MySQL, tương tác với CSDL MySQL bằng code PHP, bạn có thể tham khảo và làm theo hướng dẫn trong các trang sau:

https://www.w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp

http://www.mysqltutorial.org/php-mysql/

https://www.tutorialspoint.com/php/php_and_mysql.htm

Nhìn chung, đây là những trang tốt để học và thực hành xây dựng và sử dụng CSDL MySQL trong website PHP.

Fun fact: Tại sao nên học lập trình từ các trang tiếng Anh hơn là tiếng Việt? Trả lời: do đa phần tài liệu kĩ thuật lập trình viết bằng tiếng Anh sẽ tốt, chuyên nghiệp hơn so với sử dụng tiếng Việt, nên sử dụng tài liệu tiếng Anh để học, tìm hiểu lập trình nói chung hay học lập trình web PHP nói riêng sẽ tốt hơn.

Tổng kết

Như vậy, qua bài viết này chúng ta đã tìm hiểu được về Hệ quản trị CSDL MySQL và các trường hợp thường dùng của CSDL MySQL khi lập trình web PHP. Ngoài ra, bạn có thể tự học và thực hành xây dựng CSDL MySQL, kết nối và tương tác với CSDL MySQL khi lập trình chức năng website PHP thông qua tài liệu miễn phí như phần hướng dẫn ở trên. Để học và thực hành lập trình web PHP thành thạo mời bạn tiếp tục theo dõi các bài tiếp theo trong Seri Tự học lập trình web PHP hoặc đăng ký tham gia khoá học lập trình web PHP FullStack tại trung tâm CodeFresher.vn để được giảng viên hỗ trợ và hướng dẫn trực tiếp nhé.

-TMK-

Comments are closed.
Giờ làm việc

  • Thứ 28h30 - 18h00
  • Thứ 38h30 - 18h00
  • Thứ 48h30 - 18h00
  • Thứ 58h30 - 18h00
  • Thứ 68h30 - 18h00
  • Thứ 78h30 - 12h00
  • Chủ nhậtĐóng cửa